המרכז הבינתחומי הרצליה
רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן
ת.ד. 167 הרצליה 4610101, ישראל
צרו קשר

 

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya
Kanfei Nesharim St.
P.O.Box 167 Herzliya 4610101, Israel
Contact Us